Stihl Viking - urządzenia leśne i ogrodowe
STIHL Viking

Traktory ogrodowe R4 T4 T5 T6

Stihl RT 4082 traktor ogrodowy

Więcej

Stihl RT 4097 SX - traktor ogrodowy

Więcej

Stihl RT 4112 SZ - traktor ogrodowy

Więcej

Stihl RT 5097 - traktor ogrodowy z koszem

Więcej

Stihl RT 5097 C - traktor ogrodowy do precyzyjnego cięcia

Więcej

Stihl RT 5097 Z - traktor z silnikiem 2-cylindrowym

Więcej

Stihl RT 5112 Z - z zsynchronizowanym zespołem tnącym

Więcej

Stihl RT 6127 ZL - traktor ogrodowy do dużych powierzchni

Więcej